Koduhooldusteenused. Mõisted

Koduhooldusteenused. Mõisted. Foto allikas: Pixabay.com.
Koduhooldusteenused. Mõisted. Foto allikas: Pixabay.com.
Koduhooldusteenused. Põhilised mõisted.

1) Koduhooldusteenused – teenused, mida osutatakse eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele täisealistele inimestele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduhooldusteenus jaguneb koduabiteenuseks ja isikuhooldusteenuseks.

2) koduabiteenused – teenused, mille eesmärgiks on isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu, v a füüsilist kontakti vajavates tegevustes.

3) isikuhooldusteenused – teenused, mille eesmärk on isiku, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt hooldusvajadus, abistamine igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel tema koduses keskkonnas, mille käigus abistatakse teenuse saajat päevasel ajal tema toimetulekuks vajalikes hooldustoimingutes, mis on seotud isiku abistamisel füüsilise kontakti loomisega.

1 комментарий на “Koduhooldusteenused. Mõisted

Задать вопрос или оставить комментарий