Koduhooldusteenused. Mõisted

Koduhooldusteenused. Mõisted. Foto allikas: Pixabay.com.
Koduhooldusteenused. Mõisted. Foto allikas: Pixabay.com.
Koduhooldusteenused. Põhilised mõisted.

1) Koduhooldusteenused – teenused, mida osutatakse eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele täisealistele inimestele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduhooldusteenus jaguneb koduabiteenuseks ja isikuhooldusteenuseks.

RohkemKoduhooldusteenused. Mõisted