Meist

Ettevõtte alustas tegevust 2018a pakkudes hooldamisteenuseid kodus. Tänaseks on ettevõtte tegevus laienenud ja me saame pakkuda peale koduhoolduse veel ka Pansionaadi/Hoolekodu teenust ja päevahoiu teenust mälu probleemidega eakatele.

 

Päevakeskuses me pakume eakatele võimalust aktiivseks kooskäimiseks ja osalemist erinevates seltsi/huvitegevustes juhendaja käe all. Korraldame koolitusi ja loenguid.

 

**TEENUSED:

 

HOOLDUSTEENUSED

  • HOOLDAMISTEENUSED KODUS
  • PANSIONAADITEENUS MAMMA TERESA HOOLEKODU
  • EAKATE PÄEVAHOID

 

PÄEVAKESKUS

  • KURSUSED
  • KOOLITUSED
  • TÖÖTOAD

 

NÕUSTAMINE

  • Sotsiaalne nõustamine
  • Juriidiline nõustamine
  • Hooldusteenuste vajaduse kaardistamine ja hindamine

 

LISATEENUSTE KORRALDAMINE – teenuseid teostavad koostööpartnerid, hinnale lisandub teenuse hind vastavalt teenuse pakkuja hinnakirjale.

 

**Teenustele sõlmitakse leping, teenuseid on võimalik kombineerida vastavalt inimese vajadustele.