KOOLITUSED

KOOLITUSED KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA

TASUTA ÕPPE VÕIMALUS

Registreeru kohe info@koduhooldusteenused.ee

 

HOOLDUSTÖÖTAJA

ALGUS: 19.01-21.06.2021

MAHT: 236 AK.TUNDI

ÕPPEKEEL: EESTI

Hind: 1652.-€ /TASUTA ÕPPE VÕIMALUS – küsi lähemalt

KOOLITAJA ON TÖÖTUKASSA PARTNER

 

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Koolitaja on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner;

Majandustegevusteade on esitatud EHIS- esse

Õppemaksust tagastatakse 20%- Maksu- ja Tolliamet

Kursuse kestvus 156 ak.t auditoorset tööd + 80 akt.t praktikat ja 40 ak.t iseseisvat tööd.

 

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

Suhtlemise, klienditeeninduse ja kutse-eetika alused;

Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine;

Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine;

Abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine;

Esmaabi;

Abivajaja abistamine elamistoimingutes;

Hooldustöötaja töö korraldamine.

 

OMASTEHOOLDAJA/TUGIISIK/ISIKLIK ABISTAJA

ALGUS: veebruar 2021-juuni 2021

MAHT: 190 AK.TUNDI+ praktika 40 ak.tundi + iseseisev töö 40 ak.t .

ÕPPEKEEL: EESTI ja VENE

Hind: 2352.-€ /TASUTA ÕPPE VÕIMALUS – küsi lähemalt

KOOLITAJA ON TÖÖTUKASSA PARTNER

 

Koolitaja on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner;

Majandustegevusteade on esitatud EHIS- esse

Õppemaksust tagastatakse 20%- Maksu- ja Tolliamet

Kursuse kestvus 110 ak.t auditoorset tööd + 40 akt.t praktikat ja 40 ak.t iseseisvat tööd.

 

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

Valdkonda reguleeriv seadusandlus;

Suhtlemise, klienditeeninduse ja kutse-eetika alused;

Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine, juhendamine;

Nõustamise alused, nõustamisprotsessi juhtimine;

Arendavad ja toimetuleku oskust toetavad tehnikad ja võtted;

Iseseisev tööprotsessi korraldamine, teenuste dokumenterimine, abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja tegevuste kavandamine ;

Töö meetodid erinevate sihtrühmadega , abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine;

Esmaabi;