EAKATE PÄEVAHOID

Päevahoiuteenuse eesmärk on pakkuda kerge ja mõõduka dementsuse sündroomiga eakatele turvalist keskkonda ja järelevalvet, vähendades pereliikmete hoolduskoormust ja andes neile võimaluse käia tööl.

 

Tegevused planeeritakse individuaalselt, arvestades kliendi ja lähedaste soove ning vastavalt kliendi füüsilisele ja vaimsele seisundile.

 

Tegeletakse koos loovate ja arendavate tegevustega, mis aitavad ja toetavad inimese igapäevast toimeulekut vastavalt tema võimetele (võimelemine, laulmine, jalutamine saatjaga, mälutreening, arutelu, tähtpäevade tähistamine).